ITEM METADATA RECORD
Title: Strijden tegen de islam? De conceptualisering van een niet-christelijke religie en cultuur in leerboeken kerkgeschiedenis voor het katholiek godsdienstonderricht. Een vergelijkende analyse van de Belgische en Franstalige Canadese situatie (1869-1948)
Authors: Van Wiele, Jan # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Revue belge de philologie et d'histoire vol:84 issue:2 pages:401-448
Description: Centrum voor Historische pedagogiek.
ISSN: 0035-0818
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Study of Spirituality
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.