ITEM METADATA RECORD
Title: Geloof in de dovencultuur
Authors: Broesterhuizen, Marcel # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Collationes: Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal vol:34 pages:77-99
Abstract: Doven zijn zich de laatste decennia niet langer gaan zien als mensen met een handicap, maar als een minderheid met eigen taal en cultuur. Dit heeft consequenties voor het pastoraat, dat niet langer pastorale zorg vanuit een perspectief van gehandicaptenzorg is, maar bevrijdend en contextueel pastoraat gericht op inculturatie van de christelijke boodschap in de dovencultuur.
Description: Onderzoekseenheid Pastoraaltheologie.
ISSN: 0776-8354
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Geloof in de dovencultuur versie 2.pdf Published 233KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.