ITEM METADATA RECORD
Title: De ervaring van geïntensifieerde werkcondities: het verhaal van een vernieuwingsgezinde school
Authors: Ballet, Katrijn ×
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2004
Series Title: Pedagogische Studiën vol:81 pages:457-472
Abstract: Leerkrachten hebben de voorbije jaren tal van veranderingen op zich zien afkomen. De impact van deze veranderende werkcondities is vaak ingrijpend. Een goed begrip van die impact is van groot belang voor de theorieontwikkeling over schoolorganisatie en lerarenidentiteit.
Op basis van de intensificatiethesis van Apple (1986) werd een conceptueel kader ontwikkeld en empirisch verkend in de gevalsstudie van één Vlaamse basisschool. De studie concludeert dat de notie ervaring van geïntensifieerde werkcondities een meer adequate omschrijving vormt van de impact van de veranderingen. Centraal staat ervaring, waarmee we een prominente plaats geven aan de individuele betekenisgeving door de leerkracht. Kenmerkend voor deze ervaring is dat de eigen professionele identiteit vaak in het geding is. Bovendien laat deze ervaring de leerkracht emotioneel niet onverschillig. Via allerlei ‘coping’- strategieën tracht de leerkracht effectief en gericht om te gaan met die ervaring. Met de term werkcondities koppelen we deze ervaring aan de mediërende rol die de werkomstan-digheden in de school kunnen spelen.
Description: Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Academische lerarenopleiding Psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement Pedagogische wetenschappen.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Teacher Training, Faculty of Psychology and Educational Sciences (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
werkcond.pdf Published 1498KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.