ITEM METADATA RECORD
Title: Opleiden tot constructivistisch onderwijs: bepalende factoren en succesvolle leeromgevingen in de lerarenopleiding
Authors: Schelfhout, Wouter ×
Dochy, Filip
Janssens, Steven #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor hoger onderwijs vol:20 pages:267-286
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Didactiek. Centrum voor Opleidingsdidactiek.
ISSN: 0168-1095
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.