ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor de opvang in en door Vlaamse basisscholen met het oog op het verkrijgen van een kwaliteitslabel. Deel 2: Evaluatie-instrument
Authors: Colpin, Hilde
Laevers, Ferdinand
Vandemeulebroecke, Godelieve
Daems, Mieke
Schippers, Kristin
Issue Date: 2003
Publisher: KUL. Onderzoekscentrum voor kleuter- en lager onderwijs, Leuven, 2003
Series Title: Onderzoeksrapport vol:39
Description: Departement Psychologie. Centrum voor Schoolpsychologie. Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Sociale pedagogiek en gezinspedagogiek. Centrum voor Gezinspedagogiek. Afdeling Didactiek. Centrum voor Ervaringsgericht onderwijs. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO) Centrum Vrouw en opvoeding. Onderzoeksinstituut Opvoeding en opvoedingsproblemen in gezin, gezinsaanvullende en gezinsvervangen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Centre Woman and Education (-)
Parenting and Special Education
Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.