ITEM METADATA RECORD
Title: Opzet van het empirisch onderzoek en van het boek: concepten van communicatie en opvoeding, steekproef, methode van bevraging, en overzicht van analyses
Authors: Van den Bergh, Bea
De Rycke, L
Ackaert, L
Editors: Van den Bergh, Bea
Ackaert, L
De Rycke, L
Issue Date: 2003
Publisher: Garant
Host Document: Tienertijd: communicatie, opvoeding en welzijn in context: 10- tot 18-jarigen, ouders en leerkrachten bevraagd pages:47-64
Description: Departement Psychologie. Afdeling Ontwikkelings- en differentiële psychologie. Centrum voor Ontwikkelingspsychologie.
ISBN: 90-441-1359-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Health Psychology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.