ITEM METADATA RECORD
Title: Adaptief strategiegebruik bij het bepalen van aantallen: de invloed van taakkenmerken [Adaptive strategy use for judging numerosities: The influence of task characteristics]
Authors: Luwel, Koen ×
Verschaffel, Lieven
Onghena, Patrick
De Corte, Erik #
Issue Date: 2002
Series Title: Pedagogische Studiën vol:79 pages:144-156
Abstract: In voorgaande studies toonden we aan dat men verscheidene strategieën kan gebruiken om aantallen blokjes te bepalen die worden aangeboden in een vierkant rooster. Een van deze strategieën is de handige aftrekstrategie, waarbij het aantal lege vakjes in het rooster wordt afgetrokken van het totaal aantal vakjes in het rooster. In de huidige studie wilden we de adaptiviteit in het strategiegebruik onder-zoeken in functie van de diversiteit in roostergroottes. Analyses van verschillende soorten data (reactietijden, afwijkingen en verbale rapporteringen) wezen uit dat deze diversiteit, zoals verwacht, een invloed had op de frequentie, de uitvoeringsduur en de accuraatheid waarmee de aftrekstrategie werd toegepast. Deze studie liet ook toe de waarde te testen van Lemaire en Sieglers (1995) theoretisch kader omtrent strategische veranderingen voor het bestuderen van strategiegebruik onder verschillende condities.
Description: Afdeling Didactiek. Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO) Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Centrum voor Methodologie van het pedagogisch onderzoek.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Methodology of Educational Sciences
Leuven Institute for Educational Research (-)
Education and Training
Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
adapt_stratgebruik.pdf Published 785KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.