ITEM METADATA RECORD
Title: Expressed emotion in de patiënt-hulpverlenerrelatie bij beschut wonen
Authors: Van Humbeeck, Greet ×
Van Audenhove, Chantal
De Hert, Marc
Heyrman, Jan
Peuskens, Joseph
Pieters, Guido
Storms, Gerrit
Vertommen, Hans #
Issue Date: Sep-2001
Series Title: Tijdschrift voor psychiatrie vol:43 issue:9 pages:611-619
Description: Academisch centrum voor Huisartsgeneeskunde. Leuvense Universiteit - Caritas Samenwerkingsverband (Lucas) Universitair centrum Sint Jozef. Afdeling Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding. Onderzoeksgroep Hogere cognitie en individuele verschillen. Psychotherapeutisch centrum. Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie.
ISSN: 0303-7339
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
University Centre Sint Jozef (-)
Onderzoeksgroep hogere cognitie en individuele verschillen (-)
Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie (-)
Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
van humbeek EXPRESSED EMOTION CHANTAL TVPY 2001.pdf Published 135KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.