ITEM METADATA RECORD
Title: Efficiëntie en adaptiviteit van strategiegebruik bij elementaire rekensommen bestudeerd via de Choice/no-choice methode
Authors: Torbeyns, Joke ×
Verschaffel, Lieven
Ghesquière, Pol #
Issue Date: 2002
Series Title: Pedagogische Studiën vol:79 issue:2 pages:89-102
Abstract: Dit onderzoek had tot doel de strategieën die kinderen gebruiken om sommen met brug over 10 op te lossen, en de frequentie, efficiëntie en adaptiviteit waarmee ze deze strategieën uitvoeren, in kaart te brengen via de ‘choice/no-choice’-methode. Zevenenzeventig kinderen, in drie groepen opgedeeld volgens rekenvaardigheidsniveau, losten bij de start van het tweede leerjaar 25 sommen op in drie condities: een vrije-keuzeconditie, waarin ze elke som konden oplossen via de strategie die hen het meest geschikt leek, en twee geen-keuzecondities, waarin ze alle sommen moesten oplossen via respectievelijk de strategie aanvullen-tot-10 en de geheugenstrategie.
De resultaten laten zien dat 6-7-jarigen adaptief gebruik maken van diverse strategieën om sommen met brug over 10 op te lossen en dat ze deze strategieën niet even frequent en efficiënt uitvoeren. Verder blijkt dat kinderen van verschillend rekenvaardigheidsniveau dezelfde strategieën gebruiken en deze even efficiënt uitvoeren, maar verschillen in de frequentie en adaptiviteit waarmee ze deze strategieën toepassen. Op basis van onze onderzoeks-resultaten kunnen ten slotte enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de waarde van de ‘choice/no-choice’-methode om de adaptiviteit van strategiekeuzen te bepalen.
Description: Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO) Afdeling Didactiek. Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie. Centrum voor Orthopedagogiek.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
choice_nochoicemeth.pdf Published 1623KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.