ITEM METADATA RECORD
Title: Schending van het psychologisch contract, jobonzekerheid en arbeidstevredenheid
Authors: De Witte, Hans ×
Van Hecke, Manuel #
Issue Date: 2002
Series Title: Gedrag en Organisatie vol:15 pages:484-502
Description: Afdeling Arbeids- en organisatiepsychologie. Onderzoeksgroep voor Stress, gezondheid en welzijn.
ISSN: 0921-5077
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.