ITEM METADATA RECORD
Title: Onterecht lineair redeneren door leerlingen in het secundair onderwijs: een dieptestudie
Authors: De Bock, Dirk ×
Van Dooren, Wim
Janssens, Dirk
Verschaffel, Lieven #
Issue Date: 2004
Series Title: Pedagogische Studiën vol:81 pages:42-57
Abstract: Een reeks recente studies waarin collectieve toetsen werden afgenomen bij grote groepen 12- tot 16-jarige leerlingen, toonde aan dat zij een haast onweerstaanbare drang vertonen om onterecht lineair te redeneren bij vraagstukken over het vergroten en verkleinen van meetkundige figuren. Bovendien bleken deze leerlingen nauwelijks gevoelig voor diverse vormen van hulp die hen in deze studies werden aangereikt. In onderhavig artikel wordt gerapporteerd over een diepte-studie waarin we via de afname van semi-gestandaardiseerde individuele interviews de onderliggende denkprocessen van leerlingen bij het onterecht lineair redeneren ontrafel-den.Vier essentiële verklaringsfactoren voor het ontstaan en de resistentie van deze redeneerwijze kwamen aan het licht, met name: (a) het intuïtieve karakter van het lineair model; (b) de overtuiging dat een verband tussen grootheden altijd lineair is; (c) bepaalde tekorten in de meetkundige basiskennis; en (d) inadequate gewoonten en opvattingen in verband met het oplossen van wiskundige problemen.
Description: Academisch Vormingsinstituut voor leraren (AVL) AVL - Academische lerarenopleiding. AVL - Nascholing (Vliebergh-Senciecentrum) Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Didactiek. Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie. Academische lerarenopleiding Wiskunde. Afdeling Meetkunde. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Academic Centre for Professional Development in Education
Teacher Training Mathematics (-)
Education and Training
Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
bock_dooren_etc_2004_01.pdf Published 536KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.