ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling en beïnvloeding van adaptieve aanpakstrategieën bij schattend rekenen. Eindverslag van de wetenschappelijke activiteiten in het kader van het project G.0157.98 van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (1998-2000)
Authors: Luwel, Koen
Verschaffel, Lieven
De Corte, Erik
Issue Date: 2000
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie, Leuven, Belgium
Description: Afdeling Didactiek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training
Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.