ITEM METADATA RECORD
Title: Een analyse van de presymbolische communicatie bij blinde kinderen met een meervoudige handicap: een aanzet tot orthopedagogisch handelen
Authors: Daelman, M
Contributors: Maes, Beatrijs
De Munter, Agnes
Issue Date: 2003
Description: Centrum voor Orthopedagogiek. Afdeling Fundamentele en comparatieve pedagogiek en methodologie. Centrum voor Methodologie van het pedagogisch onderzoek. Centrum voor Gezinspedagogiek. Centrum Vrouw en opvoeding. Onderzoeksinstituut Opvoeding en opvoedingsproblemen in gezin, gezinsaanvullende en gezinsvervangen. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.