ITEM METADATA RECORD
Title: De betekenis van reminiscentie in de begeleiding van ouder wordende mensen met verstandelijke beperkingen: een kwalitatieve verkenning
Authors: Van Puyenbroeck, Joris ×
Maes, Beatrijs #
Issue Date: 2004
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen vol:30 issue:3 pages:146-165
Description: Centrum voor Orthopedagogiek.
ISSN: 0923-2370
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.