ITEM METADATA RECORD
Title: Professionele belangen in de beroepssocialisatie. Micropolitiek in de loopbaanverhalen van beginnende leerkrachten basisonderwijs
Authors: Ballet, Katrijn ×
Kelchtermans, Geert
Berens, G
Janssens, Steven #
Issue Date: 2000
Publisher: Wolters-Noordhoff
Series Title: Pedagogische Studiën vol:77 pages:67-84
Description: Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Departement Pedagogische wetenschappen. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Sciences Research Units (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
ProfBelangen.pdf Published 4603KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.