ITEM METADATA RECORD
Title: De ontwikkeling en validering van een cognitieve-vaardigheidstest voor volwassen anderstaligen
Authors: Buyse, Evelien ×
Verschueren, Karine
Magez, Walter #
Issue Date: 2005
Series Title: Nederlands tijdschrift voor de psychologie vol:60 pages:15-25
Description: Centrum voor Taal en migratie. Centrum voor Schoolpsychologie. Afdeling Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding. Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie.
ISSN: 0028-2235
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.