ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van pijncatastroferen op somatische klachten en disfunctioneren bij kinderen en jongeren met chronische pijn: een vragenstudielijst
Authors: Van Vlierberghe, L ×
Goubert, Liesbet
Bijttebier, Patricia
Mertens, Gustaaf
Crombez, Geert #
Issue Date: 2004
Series Title: Gedrag en gezondheid: tijdschrift voor psychologie en gezondheid vol:32 issue:2 pages:97-107
Description: Afdeling Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding. Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie. Onderzoeksgroep Psychotherapie en dieptepsychologie. Departement Psychologie. Diensten Faculteit Geneeskunde.
ISSN: 0377-7308
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.