ITEM METADATA RECORD
Title: Organisatie en implementatie van trajectbegeleiding voor personen met een handicap in Vlaanderen (Onderzoek in opdracht van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap)
Authors: Maes, Beatrijs
Bruyninckx, Wibrich
Issue Date: 2003
Publisher: K.U.Leuven, Centrum voor Orthopedagogiek
Description: Centrum voor Orthopedagogiek.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.