ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een procedure voor de aflijning van een groep van personen met een verstandelijke handicap en zeer ernstig probleemgedrag
Authors: Maes, Beatrijs ×
Vermeersch, D
Marreceau, J #
Issue Date: 2000
Publisher: VTVO
Series Title: Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek vol:19 issue:1 pages:4-12
Description: Centrum voor Orthopedagogiek.
ISSN: 1370-6810
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.