ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijsvisitaties aan de Vlaamse universiteiten: ervaringen en evaluatie van de eerste ronde: 1991-2002
Authors: Hoornaert, Johan # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:1 pages:45-52
Description: Directie Rectorale diensten. Stafdienst Rectoraat. Adviseur Onderwijsaangelegenheden. Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Adviseur onderwijsprogramma's.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Advisor for Educational Affairs
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.