ITEM METADATA RECORD
Title: Welke behandeldoelstellingen vinden eetstoornissen belangrijk in hun genezingsproces van eetstoornissen? Een vergelijking van het perspectief van patiënten en hulpverleners
Authors: Vanderlinden, Johan ×
Buis, Heleen
Pieters, Guido #
Issue Date: 2004
Series Title: Directieve therapie vol:24 issue:3 pages:175-194
Description: Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie. Faculteit Geneeskunde.
ISSN: 0167-238X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Onderzoeksgroep psychodiagnostiek en psychopathologie (-)
University Centre Sint Jozef (-)
Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.