ITEM METADATA RECORD
Title: Leraren die leren om professioneel te blijven leren: kanttekeningen over context
Authors: Vandenberghe, Roland ×
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2002
Series Title: Pedagogische Studiën vol:79 pages:339-351
Abstract: Terugblikkend op de bijdragen in dit themanummer, bespreken de auteurs twee centrale thema’s in de discussie over leraren en hun professionele ontwikkeling. Op de eerste plaats is er de sleutelvaardigheid van de reflectie, waarbij ze pleiten voor een voldoende brede en diepe invulling van deze competentie.
Vertrekkend vanuit het onderzoek over onderwijsvernieuwing, gaan ze vervolgens in op de rol en invloed van de context (zowel tijdens de opleiding als tijdens de loopbaan) op het professioneel leren van leraren. Bijzondere aandacht besteden ze aan het onderzoek naar de zogenaamde “professionele leergemeenschappen” en argumenteren dat dit niet alleen boeiende mogelijkheden biedt om dieper inzicht te verwerven in de professionele leerprocessen van leraren, maar dat het tegelijkertijd ook perspectieven opent voor concrete ondersteuning van die processen in de scholen.
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Academische lerarenopleiding Psychologie en pedagogische wetenschappen.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Teacher Training, Faculty of Psychology and Educational Sciences (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Leraren_die_leren.pdf Published 2154KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.