ITEM METADATA RECORD
Title: We zien wat we zeggen: de vervlechting van taal en waarneming in Phénoménologie de la perception van Maurice Merleau-Ponty
Authors: Baeyens, Frank # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Filosofie: tweemaandelijks magazine voor algemeen toegankelijke wijsbegeerte en voor nieuws over filosofie en levensbeschouwing vol:13 issue:3 pages:3-9
Description: Departement Wijsbegeerte.
ISSN: 0925-9449
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.