ITEM METADATA RECORD
Title: Geen ambacht zonder werktuigen: reflecties over de conceptuele omgang met het pedagogische verleden
Authors: Depaepe, Marc
Issue Date: 2005
Host Document: Paradoxen van pedagogisering. Handboek pedagogische historiografie / Depaepe, M.; Simon, F.; Van Gorp, A. (Eds.). - Leuven/Voorburg: Acco pages:23-71
Description: Centrum voor Historische pedagogiek. Subfaculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen Campus Kortrijk.
ISBN: 90-334-5929-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.