ITEM METADATA RECORD
Title: MILE-Vlaanderen, een videogebaseerde digitale leeromgeving voor het geïntegreerd en zelfstandig verwerven van expertise door studenten onderwijskunde
Authors: Canters, Raf ×
Op 't Eynde, Peter
Verschaffel, Lieven #
Issue Date: 2002
Series Title: Pedagogische Studiën vol:79 pages:435-450
Abstract: In het ontwikkelingsproject MILE-Vlaanderen werken studenten aan authentieke leertaken, gebruikmakend van innovatieve technologieën en van actieve, op zelfstudie gerichte werkvormen. Het doel van het hier gerapporteerde onderzoek was te achterhalen wat de cognitieve, motivationele en emotionele effecten zijn van de confrontatie met een innoverende, open en complexe leeromgeving. In een eerste deelstudie werden via een tussentijds verslag en een eindrapport de cognitieve prestaties van de studenten gepeild en werd een aantal motivationele variabelen gemeten aan de hand van een taakspecifieke motivatievragenlijst.
In een tweede deelstudie werden de cognitieve prestaties van de studenten opnieuw geëvalueerd, en werd een poging gedaan om de eerder gevonden effecten procesmatig te analyseren. De onderzoeksresultaten laten zien dat de meerderheid van de studenten de beoogde kennis en vaardigheden op voldoende wijze verwerft door het volgen van de opleidingsmodule die zelfstandig leren centraal stelt. Verder blijkt dat de studenten niet echt vertrouwd zijn met een dergelijke open manier van werken en daardoor allerlei aanpassingsproblemen ondervinden.
Description: Afdeling Didactiek. Departement Pedagogische wetenschappen. Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie. Leuvens Instituut voor onderwijsonderzoek (LIVO)
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Sciences Research Units (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
mile_vlaanderen.pdf Published 1758KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.