ITEM METADATA RECORD
Title: Ovide Decroly als medicus, orthopedagoog, criminoloog, pedoloog, reformpedagoog en psycholoog: op zoek naar de diverse disciplinaire constructies in zijn wetenschappelijk werk
Authors: Van Gorp, Angelo
Issue Date: 2002
Host Document: Reformpedagogiek in België en Nederland: jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs / N. Bakker e.a. (Eds.). - Assen: Van Gorcum pages:63-94
Description: Centrum voor Historische pedagogiek.
ISBN: 9023238044
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.