ITEM METADATA RECORD
Title: Werkdruk
Authors: van Veldhoven, M
Notelaers, Guy
Issue Date: 2002
Host Document: Te moe voor het paradijs. Werkstress: tussen weten en doen / M. van Veldhoven (Ed.). - Leuven: Acco pages:31-39
Description: Afdeling Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding. Onderzoeksgroep Hogere cognitie en individuele verschillen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Onderzoeksgroep hogere cognitie en individuele verschillen (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.