ITEM METADATA RECORD
Title: Gehechtheid aan vader en moeder, zelfwaardering en sociaal-emotioneel functioneren van jonge kinderen
Authors: Verschueren, Karine
Issue Date: 2002
Host Document: Vaders in soorten / Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.). - Tielt: Lannoo pages:117-130
Description: Afdeling Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding. Centrum voor Schoolpsychologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.