ITEM METADATA RECORD
Title: De ondersteuningsnoden van kinderen en jongeren met diep verstandelijke en ernstig meervoudige beperkingen aan de hand van het AAMR-kader: een literatuurstudie
Authors: Petry, Katja ×
Maes, Beatrijs #
Issue Date: 2005
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen vol:31 issue:2 pages:87-107
Description: Centrum voor Orthopedagogiek.
ISSN: 0923-2370
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.