ITEM METADATA RECORD
Title: Een vergeten casus uit de geschiedenis van de doofblinden: de (ortho)pedagogische aanpak van Anne Timmerman (1816-1859) door Charles-Louis Carton (1802-1863)
Authors: Hellinckx, Walter ×
Verstraete, Pieter #
Issue Date: 2004
Publisher: Van Gorcum
Series Title: Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs pages:36-58
Description: Centrum voor Orthopedagogiek.
ISSN: 1568-6892
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.