ITEM METADATA RECORD
Title: Teacher portfolio's (onderwijsdossiers voor docenten) in het hoger onderwijs: inhoudsbepaling door en opvattingen van onderwijsgevenden
Authors: De Rijdt, C ×
Tiquet, E
Dochy, Filip
Devolder, M #
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor hoger onderwijs vol:22 pages:220-237
Description: Departement Pedagogische wetenschappen. Afdeling Didactiek. Centrum voor Opleidingsdidactiek.
ISSN: 0168-1095
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.