ITEM METADATA RECORD
Title: Er als accessibility marker: on- en offline evidentie voor een procedurele interpretatie van presentatieve zinnen
Authors: Grondelaers, Stefan ×
Brysbaert, Marc
Speelman, Dirk
Geeraerts, Dirk #
Issue Date: 2002
Series Title: Gramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap vol:9 issue:1 pages:1-22
Description: Centrum voor Grammaticaal en lexicaal betekenisonderzoek. Departement Linguïstiek. Diensten Faculteit Letteren. Dienst Informatieverwerking Letteren.
ISSN: 0927-3255
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.