ITEM METADATA RECORD
Title: Meer dan een deel van de keten: veeteelt in de 19de-eeuwse Belgische landbouw-economie
Authors: Van Molle, Leen # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Faculteit van de Diergeneeskunde, Rijksuniversiteit te Gent
Series Title: Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift issue:3 pages:144-148
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
ISSN: 0303-9021
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.