ITEM METADATA RECORD
Title: Taaltoetsen getoetst: een empirisch onderzoek van toetsen voor Engels en Duits in het secundair onderwijs in Vlaanderen
Authors: Decloedt, Eef ×
Sercu, Lies #
Issue Date: 2006
Series Title: Levende talen tijdschrift vol:7 issue:3 pages:25-31
Description: Departement Linguïstiek. Faculteit Letteren. Taalkunde: Taal en onderwijs (OE) Academische lerarenopleiding Letteren. Centrum voor Taaldidactiek en Taalverwerving. Onderzoeksgroep Meertaligheid, taalverwerving en onderwijslinguïstiek.
ISSN: 1566-2713
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Language and Education, Leuven - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.