ITEM METADATA RECORD
Title: Onbeschaamde geleerden hebben zijn naaktheid betast: genialiteit, waanzin en degeneratie omstreeks 1900
Authors: De Bont, Raf
Issue Date: 2003
Host Document: Degeneratie in België 1860-1940: een geschiedenis van ideeën en praktijken / Red.: Jo Tollebeek e.a. - Leuven: Universitaire pers pages:121-153
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd. Departement Geschiedenis.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.