ITEM METADATA RECORD
Title: E-learning leren: de evaluatie van de introductie van een zelfstudiepakket in de opleiding van leraren vreemde talen
Authors: Sercu, Lies # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor hoger onderwijs vol:20 issue:2 pages:84-93
Description: Centrum voor Taaldidactiek en Taalverwerving. Academische lerarenopleiding Letteren. Faculteit Letteren.
ISSN: 0168-1095
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme, Faculty of Arts, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.