ITEM METADATA RECORD
Title: Taalbeleid in de lerarenopleiding: van praktijk naar theorie en terug
Authors: Van Gorp, Koen
Verheyden, Godelieve
Issue Date: 2005
Publisher: Academia press
Host Document: Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands: een selectie uit de 18de conferentie Het schoolvak Nederlands / Red. A. Mottart pages:175-197
Description: Centrum voor Taal en migratie. Departement Linguïstiek.
ISBN: 90-382-0486-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.