ITEM METADATA RECORD
Title: Elke leraar is leraar Nederlands ... De rol van taal bij onderwijs en leren
Authors: Rymenans, Rita ×
Van Gorp, Koen
Paus, Harry #
Issue Date: 2005
Series Title: Vonk: tijdschrift van de Vereniging voor onderwijs in het Nederlands vol:35 issue:1 pages:17-24
Description: Centrum voor Taal en migratie. Departement Linguïstiek.
ISSN: 0770-2086
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.