ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar zusterschap: vrouwelijke kunstenaars in de 20ste eeuw
Authors: Van Gelder, Hilde
Issue Date: 2002
Publisher: Belgisch Coördinatienetwerk voor Vrouwenstudies, Brussel
Series Title: Sophia. Nieuwsbrief edition:Herdr. pages:43
Description: Kunstwetenschap (OE) Centrum voor Logica, filosofie van de wetenschappen en taalfilosofie (OE)
ISSN: 1371-2721
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Art History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.