ITEM METADATA RECORD
Title: Veelheid en verscheidenheid: de kanonikale instellingen in het graafschap Vlaanderen tot circa 1155
Authors: Meijns, Brigitte # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:9 issue:3 pages:233-251
Description: Geschiedenis: Middeleeuwen (OE)
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.