ITEM METADATA RECORD
Title: Een pasgeboren staat, of een recentelijk ontwaakte natie? De historische roman als vormgever van het collectieve Belgische geheugen
Authors: Bemong, Nele # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis vol:59 pages:5-22
Description: Literatuurwetenschap: Nederlandse literatuurstudie (OE)
ISSN: 0774-3254
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.