ITEM METADATA RECORD
Title: Het instrument waar de ziel op speelt: muziek en het lichaam in Vlaanderen en Brussel, 1890-1940
Authors: Vos, Staf # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis vol:59 pages:233-250
Description: Geschiedenis: Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 (OE) Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
ISSN: 0774-3254
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.