ITEM METADATA RECORD
Title: Geven wij binnenkort allemaal les in het Engels? Implicaties voor het secundair onderwijs van het gebruik van het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs
Authors: Sercu, Lies # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Nova et vetera vol:82 pages:464-476
Description: Departement Linguïstiek. Faculteit Letteren. Academische lerarenopleiding Letteren. Centrum voor Taaldidactiek en Taalverwerving. Onderzoeksgroep Meertaligheid, taalverwerving en onderwijslinguïstiek.
ISSN: 0029-5027
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Language and Education, Leuven - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.