ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen doornstruiken en schuilplaatsen van slangen? De eremitische oorsprong van gemeenschappen van reguliere kanunniken in Vlaanderen (ca. 1070-ca. 1155)
Authors: Meijns, Brigitte # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:11 issue:3 pages:193-210
Description: Geschiedenis: Middeleeuwen (OE)
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.