ITEM METADATA RECORD
Title: La poesia fiamminga degli anni '80 e '90
Contributors: Van Den Bossche, Bart
Issue Date: 2002
Series Title: Pelagos vol:6 issue:7-8 pages:27-64
Abstract: Bevat een essay over poëzie in Vlaanderen in 1980-200O en een bloemlezing van de Vlaamse poëzie uit dezelfde periode, met vertalingen in het Italiaans van gedichten van Hubert van Herreweghe, Gwij Mandelinck, Herman De Coninck, Luuk Gruwez, Miriam Van Hee, Leonard Nolens, Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoy, Stefan Hertmans, Peter Verhelst, Peter Ghyssaert, Paul Bogaert, Miguel Declercq en Hugo Claus.
Description: Departement Literatuurwetenschap. Faculteit Letteren. Afdeling Romaanse literatuur.
ISSN: 0031-4137
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.