ITEM METADATA RECORD
Title: Wat drijft een hoofdbibliothecaris? Een atypisch antwoord
Authors: Roegiers, Jan
Issue Date: 2005
Publisher: Acco
Host Document: Van binnenuit: opstellen, mijmeringen en getuigenissen naar aanleiding van het afscheid van Luc Cooreman als campusbibliothecaris Geneeskunde K.U.Leuven / Onder red. van Katrien Bergé e.a. pages:145-152
Description: Geschiedenis: Nieuwe Tijd (OE)
ISBN: 90-334-6055-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.