ITEM METADATA RECORD
Title: Belgische pull-factoren bij politieke vluchtelingen: een perceptie vanuit de longue durée
Authors: Goddeeris, Idesbald # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis vol:54 pages:271-289
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
ISSN: 0774-3254
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.