ITEM METADATA RECORD
Title: De ijking van een religieuze modernisering: ethiek en esthetiek in de Vlaams-katholieke kunstenaarsvereniging De pelgrim (1924-1931)
Authors: Heynickx, Rajesh # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:10 issue:1 pages:38-61
Description: KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Arts - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.