ITEM METADATA RECORD
Title: 'Voor altijd vergaan in 't ijle van de wind' Stijn Streuvels, Caesar Gezelle en de familie Gezelle
Authors: Van Iseghem, Johan
Issue Date: 2007
Publisher: Lannoo
Host Document: Wie heet er u te slijten? Over De vlaschaard van Stijn Streuvels / Bezorgd door Marcel De Smedt. - Tielt: Lannoo pages:187-228
Description: Voetnoten p. 326-332
ISBN: 978-90-209-6987-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.