ITEM METADATA RECORD
Title: De Romaanse onder de loep ... De onderwijsvisitatie: een onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding Romaanse talen aan de K.U.Leuven
Authors: Melis, Lodewijk # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Romaneske vol:26 issue:2 pages:3-10
Description: Departement Linguïstiek. Centrum voor Taaldidactiek en Taalverwerving. Centrum voor Grammaticaal en lexicaal betekenisonderzoek.
ISSN: 0772-6406
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Comparative, Historical and Applied Linguistics, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.